Монгол Улсын Соёлын яамны харьяа Бурхан Халдун уул, ТХТГН-ийн хамгаалалтын захиргаанаас Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санч албан тушаалд ажилтан шалгаруулж авна.

You may also like