БУРХАН ХАЛДУН УУЛ, ТҮҮНИЙГ ХҮРЭЭЛСЭН ТАХИЛГАТ

ГАЗАР НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ