Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаанаас санаачлан зохион байгуулсан тус хэлэлцүүлэг 2021.12.17-ны өдөр Соёлын өвийн үндэсний төв дээр амжилттай болж өндөрлөв.
Хэлэлцүүлэгт Соёлын яамны Соёлын өвийн газрын дарга Б.Даваацэрэн, Соёлын өвийн үндэсний төв, Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргааны төлөөлөл, Дэлхийн өв-Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захиргааны хамт олон оролцлоо.
Талууд өвийн газар нутаг дахь соёлын өвийн судалгаа, хадгалалт хамгаалалтын менежментийг сайжруулах талаар санал солилцож, цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллахаар нэгдсэн нэг ойлголтод хүрэв.
 
Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг нь Монгол Улсаас Дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн гуравдахь дурсгалт газар юм.
Соёлын яамнаас Дэлхийн өвийн хамгаалалтын захиргаадын харуул хамгаалалтын ажилчдад ажиллах орчин нөхцөлд нь дэмжлэг үзүүлж, ажлын хувцас гардуулан өгсөнд албан хаагчдынхаа нэрийн өмнөөс талархсанаа илэрхийлж, ажил албанд нь амжилт хүсье.

You may also like