Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, ТХТГНХ захиргааны харуул хамгаалалтын ажилтан Т. Дэлгэртуул, А. Сэргэлэн, Э. Мөнх-Эрдэнэ нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг өвийн газар нутагт замын тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах ажлыг 2021 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс 10 сарын 30-ны хооронд хийж гүйцэтгэв.

   

Замын тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулсан газар:
Төм аймгийн Мөнгөнморьт сумаас зүүн хойд зүгт сумаас гардаг хэсэгт замын хажууд
Бүрхийн голын гүүр
Тэрэлжийн голын гүүрний урд хойд талд
Бумбатын хошуунд замын хажууд
Таван салааны гүүр
Цагаан арал
Хориудад
Босго тэнгэрийн даваа
Хориглох тэмдэгийг Илүүрийн гол, Цагаан арал, Бумбатын хошууны орчим, Хамгаалалтын захиргааны бүсэд байршуулсан.
   

You may also like