Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, ТХТГНХ захиргааны харуул хамгаалалтын ажилтан Т.Дэлгэртуул, А.Сэргэлэн, Э.Мөнх-Эрдэнэ нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг өвийн газар нутагт замын тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах ажлыг 2021 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс 10 сарын 30-ны хооронд хийж гүйцэтгэв.
Замын тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулсан газар:
*Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумаас зүүн хойд зүгт сумаас гардаг хэсэгт замын хажууд
*Бүрхийн голын гүүр
*Тэрэлжийн голын гүүрний урд хойд талд
*Бумбатын хошуунд замын хажууд
*Таван салааны гүүр
*Цагаан арал
*Хориудад
*Босго тэнгэрийн даваа
Хориглох тэмдгийг Илүүрийн гол, Цагаан арал, Бумбатын хошууны орчим, хамгаалалтын захиргааны бүсэд байршуулсан.

You may also like