Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, ТХТГНХ захиргааны харуул хамгаалалтын ажилтан Т. Дэлгэртуул, А. Сэргэлэн, Э. Мөнх-Эрдэнэ нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг өвийн газар нутагт замын тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах ажлыг 2021 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс 10 сарын 30-ны хооронд хийж гүйцэтгэв.
        
Замын тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулсан газар:
1.Төм аймгийн Мөнгөнморьт сумаас зүүн хойд зүгт сумаас
гардаг хэсэгт замын хажууд 1 тэмдэг
2.Бүрхийн голын гүүрний хажууд1 тэмдэг
3.Тэрэлжийн голын гүүрний урд хойд талд 2 тэмдэг
4.Бумбатын хошуунд замын хажууд 1 тэмдэг
5.Таван салааны гүүрний хажууд 1 тэмдэг
6.Цагаан аралд 1 тэмдэг
7.Хориудад 1 тэмдэг
8.Босго тэнгэрийн давааны тэмдэг
9. Хориглох тэмдэгийг Илүүрийн гол, Цагаан арал, Бумбатын хошууны орчим, Хамгаалалтын захиргааны бүсэд байршуулсан.