Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны санаачлагаар бүтээв.

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

You may also like