1. Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг нь Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, Батширээт сумдыг дамнан оршдог.
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч Цэндийн Ичинхорлоог танилцуулж байна. Тэрээр морь уях, сойх, уралдуулах, эдэлгээнд сургах эрдэм мэдлэгийг эзэмшсэн.

2. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч Банзрагчийн Ганболдыг танилцуулж байна. Тэрээр Уламжлалт анагаах ухааны нэг
төрөл ургамлын зүйлээр анагаах арга ухааныг эзэмшсэн хүн юм.