Улсын Онцгой Комиссын 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 04 дүгээр албан даалгавар, Монгол Улсын Соёлын яамны 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 2/613 тоот албан даалгаврын хүрээнд Маскаа зүүцгээе, Гараа угаая аяныг 2020 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхэллээ. 

Өөрийгөө болон гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалж “Маскаа зүүе Гараа угаая” аянд нэгдэцгээе.

КОРОНА ВИРУСЫН ХАЛДВАРААС ХАМТДАА СЭРГИЙЛЬЕ

You may also like