“Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа”-ны дарга Г.Чинболор, Байгалийн өвийн бүртгэл, мэдээллийн санч П.Хатансайхан, Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санч Б.Өнөрбаяр нар 2021 оын 02 сарын 03-08-ны өдрүүдэд Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын болон орчны бүсийн өнөөгийн байдалтай танилцах, Ононгийн халуун рашаан болон түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын […]

Дэлгэрэнгүй