Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаанаас 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-05-ны өдрүүдэд өвийн газар нутгийн хамгаалалтын бүс дэх голуудын усны сээр нуруугүйтний бүлгэмдлийн судалгааны ажлыг Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Байгалийн ухааны салбар сургуулийн Биологийн тэнхимтэй хамтран хээрийн судалгааны ажлыг зохион байгууллаа.   Судалгаагаар Мухар Хориуд, Дунд […]

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн өв-Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа нь чиг үүргийн хүрээнд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгээс цуврал болгон гаргадаг судалгааны бүтээл болох Археологийн хээрийн судалгааны тайлан IX, X, XI, XII дугаар цувралыг хэвлүүлэн нийтлэхэд хамтран оролцсон. Дээрх хээрийн судалгааны тайланд Монгол-Японы хамтарсан “Гурван гол” төслийн хийсэн археологийн хайгуул судалгаа орж байгаа юм. Иймд […]

Дэлгэрэнгүй

Соёлын өвийн үндэсний төв, Хэрлэн-Сэрвэн хаалга байгаль, соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалт, судалгаа мэдээллийн төв ТББ-ийн хамтран зохион байгуулсан Хэрлэнгийн Барьяа уртын дууны анхдугаар наадмыг зохион байгуулахад Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа хамтран зохион байгуулагч, дэмжигч байгууллагаар оролцсон. 2021 оны 08 сарын 28-29 нд Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Жаргалант багийн нутаг […]

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн өвийн хорооны ээлжит 44 дүгээр чуулган БНХАУ-ын Фужоу хотноо цахимаар зохион байгуулагдаж буйтай холбогдуулан Монгол Улсаас Дэлхийн өвд соёлын ангиллаар бүртгэгдсэн Бурхан Халдун уулын хадгалалт хамгаалалтын менежмент төлөвлөгөөний төслийг авч хэлэлцэв. “Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг” өвтэй холбоотой Дэлхийн өвийн конвенцын Нарийн бичгийн дарга нарын газраас гаргасан 44 COM 7B.147 тоот […]

Дэлгэрэнгүй