Эх хэлний боловсролыг дээшлүүлэх, үндэсний бичгийн уламжлал түүхээ танин мэдэх, энэхүү соёлын өвөөрөө бахархах үзлийг төлөвшүүлэх зорилготой тус уралдааныг 2023 оны 09 дүгээр сард Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, Батширээт сумдын ЕБС-ийн дунд ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж, шилдэг сурагчдад Бурхан Халдун уул, ТХТГН-ийн хамгаалалтын захиргаанаас шагнал гардууллаа. Хамтран ажилласан сумдын ЕБС-ийн хамт […]

Read More

Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг дахь Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумдын нутагт орших тахилгат уул овооны зан үйлийн судалгаа, газар зүйн байршлыг тодорхойлох, баримтжуулах ажил 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-24-ний өдрүүдэд хийгдлээ. БСШУС-ын сайдын 2019 оны А/759 дугаар тушаалаар Монгол Улсын соёлын биет бус өвийн төлөөллийн үндэсний бүртгэл 7 […]

Read More

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын дагуу жил бүрийн 9 дүгээр сарын 2 дахь долоо хоногийн ням гаргийг үндэсний хэмжээнд “Соёл, урлагийн ажилтны өдөр” болгон 1993 оноос хойш уламжлал болгон тэмдэглэж энэ жил 30 жилийн ой тохиож байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Батширээт сумын соёлын төвөөс 09 дүгээр сарын 10,11-ний өдрүүдэд Соёлын орон зай үүсгэн сурагчдын […]

Read More