Дэлхийн өв – Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа болон Дэлхийн өвийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, цаашдын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, зорилгоор уг цахим уулзалтыг зохион байгуулав.  Түүнчлэн Өвийн хадгалалт хамгаалалтад тулгамдаж буй асуудлын гарц шийдлийг олж, нэгдсэн нэг ойлголтод хүрэхийг чухалчлав. Уулзалтад Өвийн хамгаалалтын захиргааны […]

Дэлгэрэнгүй