ӨВИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА “DOCEMUNTORY BOARDCAST MEDIA” СТУДИЙН УРАН БҮТЭЭЛЧИДТЭЙ ХАМТРАН ДЭЛХИЙН ӨВ-БУРХАН ХАЛДУН УУЛ, ТХТГН-ИЙН ТУХАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ НЭТРҮҮЛГИЙН ЯРИЛЦЛАГА, ЗУРАГ АВАЛТЫГ ӨВИЙН ГАЗАР НУТАГТ ХИЙГЭЭД ИРЛЭЭ.

You may also like